POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (określane jako "RODO" lub "GDPR").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poznaj zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ,,ModeLisa’’ Mateusz Majek z siedzibą w 64-100 Leszno, ul. Gen. Henryka Dembińskiego 75, NIP: 6972136486, REGON: 302424060, telefon kontaktowy: 669-918-153 , poczta elektroniczna: modelisa@wp.pl
 2. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:
  - nazwisko i imię
  - adres zamieszkania
  - adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
  - adres poczty elektronicznej
  - numer telefonu
  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.
 3. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, a za zgodą Użytkownika możliwość otrzymywania newslettera drogą elektroniczną.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontaktu pod adresem: modelisa@wp.pl
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności). Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez F.P.H.U ModeLisa Mateusz Majek z siedzibą w 64-100 Leszno ul. Henryka Dembińskiego 75.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 9. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,  Administrator danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty
 10. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.
 11. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację o czym można znaleźć pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/
 12. Nad bezpieczeństwem płatności kartami kredytowymi i płatnościami online czuwa serwis Przelewy24 dla którego priorytetem jest spełnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 13. Przelewy24 spełniają wymagania standardów PCI DSS, McAffe Secure. Jest to gwarancją, iż powierzyli Państwo realizację swoich transakcji partnerowi godnemu zaufania. Aby uniemożliwić przechwycenie poufnych danych informacje o danych dostępu do kont bankowych są wprowadzane przez klientów wyłącznie na bezpiecznych stronach banku. System nie przechowuje również danych dotyczących kart płatniczych umożliwiające realizację transakcji.
 14. Sklep www.modelisa.pl dysponuje jedynie danymi teleadresowymi i adresem, pod który zakupiony towar ma zostać wysłany. Na żadnym etapie realizacji zamówienia sklep www.modelisa.pl nie ma dostępu do informacji związanych z numerami kart kredytowych oraz danymi z nimi związanymi.