REZYGNACJA Z ZAKUPU/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.

 2. W przypadku rezygnacji z zakupu, Klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę oraz wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go w formie pisemnej lub e-mailowo  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: modelisa@wp.pl bądź też listownie na adres: F.P.H.U ModeLisa Mateusz Majek, Ul. H. Dembińskiego 75, 64-100 Leszno

 3. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać klikając tutaj: formularz odstąpienia od umowy

 4. Klienta prosi się również o przesłanie paragonu oraz informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 5. W przypadku, gdy Klient odstępuje od Umowy zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą

 7. Pieniądze zostaną zwrócone na konto podane w oświadczeniu w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania zwracanego towaru.

 9. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wartość zakupionego towaru a także poniesione przez Klienta koszty dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

 10. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

WYMIANA TOWARU

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

 2. Jeżeli chcesz wymienić towar na inny skorzystaj z możliwości zwrotu towaru i złóż nowe zamówienie.